Oplossing voor Puzzel 50Puzzel: 50 Moeilijksheidgraad:
8123647
675981
7958643
9786425
197846
2617
68742159
1463
384