Sudoku Tip 1

Vul niet lukraak een cijfer in. Elk cijfer is te beredeneren. Als je zomaar iets invult is de kans groot dat het fout is waardoor je in het vervolg van de puzzel verkeerde conclusies trekt

Sudoku Tip 2

Begin een puzzel met een oppervlakte scan. Zoek naar rijen, kolommen, blokken waar nog maar een paar nummers ontbreken. Ontbreekt er maar een nummer dan kun je hem direct invullen natuurlijk. Ontbreken er twee of drie, dan is het de moeite waard te onderzoeken of die ontbrekende nummers snel in te vullen zijn.

Sudoku Tip 3

Na het scannen van de rijen, kolommen en blokken zoek dan naar nummers die veel voorkomen. Als er al veel locaties bekend zijn zijn de ontbrekende nummers vaak snel te vinden en makkelijk in te vullen. Als je begint met de makkelijke nummers, heb je al weer minder ruimte over waar de andere nummers moeten komen te staan waardoor die ook relatief makkelijk worden.

Sudoku Tip 4

Na de helikopter blik en het invullen van de makkelijk nummers, werk de nummers op volgorde af van 1 tot en met 9. Zodra een nummer twee keer voorkomt in een rij of kolom van blokken dan is de kans heel groot dat het derde cijfer in het derde blok (of rij dan wel kolom) ingevuld kan worden